Vikten av att förstå språk

Att ha en förståelse och kunna olika språk är fortfarande en stor fördel för människor, även om vi idag många gånger är utrustade med tekniken som kan skapa förståelsen genom att göra översättningarna åt oss. Idag kan ju till och med sociala nätverk som Facebook göra närmast automatiska översättningar mellan olika språk, något som man kan läsa mer om här. Översättningarna som sker på detta sätt skiljer sig dock mycket från dem som kan göras av professionella översättningsbyråer som www.avison.se.  Dessa byråer använder sig av personal som i de flesta fall översätter till eller från sitt eget modersmål eller där man på andra sätt har en motsvarande kompetens, vilket leder till att man även har förmågan att kunna översätta alla de mindre nyanserna som ett språk består av. Något som är betydligt svårare, och än i dag i många fall en omöjlighet, när det gäller de standardiserade och automatiska översättningarna på nätet.  För en byrå kan det handla om att:

  • Tolka
  • Översätta och redigera
  • Korrekturläsa

Oavsett om man är privatperson eller ett företag innebär korrekta och bra översättningar eller språkkunskaper, att man kan framföra ett budskap på ett annat språk än det som är naturligt för en, och fortfarande kunna kommunicera allt det som man har önskan om på rätt sätt för mottagaren. Detta är en stor tillgång. Det som en duktig översättare också behöver vara medveten om är de traditioner och den kultur som är invävda i språket. Något som datorerna har mycket svårt att kunna fånga upp det som sägs eller skrivs.