Tolkar behövs

Det blir missförstånd nästan dagligen med människor vi träffar. Tänk då vilka problem som kan uppstå om vi talar olika språk. Eller om vi möter personer som talar teckenspråk.  En bra förutsättning för att ett möte ska gå väl är att befinna sig på en plats som uppfyller vissa krav för att mötet ska gå så bra som möjligt. Det kan handla om ljudet i rummet, hur öppet det är och om det finns möjlighet till att komma med egna krav på förändringar. För alla i Malmö finns www.malmoborshus.se som kan bli platsen för ert möte.

Tolken – en viktig roll

Som sagt är platsen väldigt viktig. Men, då fler och fler möten sker genom internationella kontakter blir även en tolk, och en bra tolk, viktig. Tolkens roll är så viktig att det kan bli avgörande om domstolar kan behöva ta in rättstolkar med stor kompetens då en bristande tolkning kan hota rättssäkerheten. Vilket kan tyckas självklart.

En värld utan tolkar

För att få en förståelse för hur viktiga våra tolkar är för oss kan vi tänka på dessa punkter:

  • Tänk alla världens ledare när det sitter i stora konferenser och har möten om världens stora frågor. Hur skulle det gå för länder som endast kan kommunicera på sitt eget språk?
  • Hur skulle det gå för alla döva om inga talande människor ville lära sig deras språk?
  • Tänk på hur många gånger du fått hoppa in och agera tolk åt den äldre generationen för att riva språkbarriären. Hur hade det gått om inte du behärskade de båda språken?