Starta ett internationellt företag

Språk är viktigt idag och många väljer att plugga språk i allt större utsträckning. Med det innebär det att man blir allt mer internationell och att man klan starta ett företag som sedan sträcker sig ut till den internationella marknaden. När språket redan finns där är det som sagt enkelt att kommunicera och ha en större förståelse för olika kulturer, en viktig del i företagandet.

Vi lär oss allt fler språk och idag är det inte bara det svenska språket som finns med i läroplanen. Många har nog förundrats över varför den äldre generationen inte talar flytande engelska, något som är självklart idag. Anledningen är enkel och handlar mycket om att språk har blivit en viktig del i skolan. Utöver att engelska har blivit ett måste så tillkommer modersmål och i vissa fall har man två språk i ryggen som behöver utvecklas. Idag har vi även spanska, franska, tyska och liknande världsspråk som erbjuds redan i grundskolan. Däremot väljer även allt fler att läsa lite mer exotiska språk såsom japanska, kinesiska och ryska. Det här gör oss i Sverige till ett mer internationellt och mångkulturellt folk.

Starta ett internationellt företag

I Sverige är det relativt enkelt att starta ett eget företag och om man inte vill hålla på och krångla med en massa ansökningar så är bolagslagret rätt väg att gå, de erbjuder lagerbolag som redan är färdiga att använda. Därefter kan man forma sitt företag till att bli det man önskat från början. Det har nu också blivit något enklare att bli internationellt och satsa på att sälja sina produkter utomlands. EU:s öppna gränser underlättar med också med tilllväxtverkets bidrag för de som vill utveckla sitt företag till ett internationellt bolag:

Fram till och med siste november i år tar Tillväxtverket nämligen emot ansökningar och uppfyller företagen kraven så kan de få så kallade affärsutvecklingscheckar på mellan 50 000 och 250 000 kronor. De kan bland annat användas till att göra marknadsundersökningar utomlands, få hjälp i juridiska frågor eller helt enkelt projektanställa någon som ska göra jobbet.

Visserligen har bidraget slutat ett delas ut, men det visar på en klar trend att det uppmuntras att bli internationell. Vi har alltså alla förutsättningar till att utveckla vårt företag och det vi behöver i grunden är någon kunskap om språk och kultur.