Skolfrågan som kom bort

Brandenburger Tor i BerlinSkolan debatteras energiskt inför riksdagsvalet. Men trots detta debatteras inte språkundervisningen så mycket som den borde.

Sverige är ett litet land, och svenskan är ett litet språk. Därför har man i Sverige aldrig brytt sig om att dubba filmer och tv-serier, och många böcker, framför allt fackböcker, ges inte ut i svensk översättning. Detta har lett till att svenskar har ganska goda språkkunskaper, men bara i ett främmande språk – nämligen engelska.

En gång i tiden var tyskan det första främmande språk svenska skolelever fick lära sig. Men efter andra världskriget ändrades detta, och det blev engelskan som övertog denna roll. Det var också under efterkrigstiden som den amerikanska, och i viss mån engelska, populärkulturen gjorde entré på allvar i de svenska hemmen. Men det är alltjämt Tyskland som är Sveriges största handelspartner. De största svenska företagen söker också med ljus och lykta personal med kunskaper i spanska.

Det är dock svårt att hitta personal med de nödvändiga språkkunskaperna. Regeringen har erkänt problemet, men har problem med att genomföra åtgärder för att höja kvaliteten på den svenska språkundervisningen. Detta blir extra genant med tanke på att EU-kommissionen har satt som ett av sina mål att alla medborgare i unionen ska kunna kommunicera på två språk förutom sitt eget. Många svenskar tycker dock, enligt en undersökning, att det räcker med engelska.

Språk i skolan

Att prestera i skolan är viktigt, och har blivit ännu viktigare än det var tidigare. Regeringen har viktat språkbetygen, så att de ger fler poäng än betyg i andra ämnen. Men samtidigt har man gett fler meritpoäng till de högre stegen i engelska än till motsvarande steg i andra språk. Alltså väljer många gymnasieelever att hoppa av undervisningen i det som tidigare kallades B- och C-språk när de maximerat sina poäng, för att istället satsa sin energi på engelskan, som ger fler meritpoäng. Oavsett vilka partier som kommer att ingå i regeringen efter valet är det angeläget att hitta en bättre lösning.

Allt är dock inte mörkt när det gäller den svenska språkundervisningen, det ska påpekas direkt. Spanskundervisningen på Vattudalsskolan i Strömsund har fått pris två gånger, och i östra Skåne har man på vissa skolor, efter önskemål från eleverna, börjat undervisa i arabiska.