Språkguiden

– Språk och utlandsstudier

Vikten av att förstå språk

Att ha en förståelse och kunna olika språk är fortfarande en stor fördel för människor, även om vi idag många gånger är utrustade med tekniken som kan skapa förståelsen genom att göra översättningarna åt oss. Idag kan ju till och med sociala nätverk som Facebook göra närmast automatiska översättningar mellan olika språk, något som man […]

Åk utomlands för att hitta ett inre lugn

I samband med att medvetenheten för vår fysiska hälsa har ökat markant de senaste åren, ser vi också en fortsatt ökning vad gäller medvetenheten för vårt psykiska välmående och hur vi väljer att ta hand om vårt inre på bästa sätt. Idag är det, till skillnad mot för säg 20 år sedan, inte alls konstigt […]

Nyare inlägg