Lärarhögskolan vs Paradise Hotel

Förra året rapporterades det att fler sökte till Paradise hotel än lärarhögskolan. Det är galet, när en tänker på det. Det visar vilket intresse som ligger högst hos ungdomarna just nu: kändislivet, festandet… eller så visar det bristen på intresse för att bli lärare? Det är svårt att säga.

Något vi dock vet är att det är stor skillnad på lärarnas utbildning .Till exempel kan vi se, i detta inslag från Sveriges Radio, att nio av tio lärare i Gotlandsregionen har högskoleexamen och på friskolorna är andelen åtta  av 10. Detta är någonting som självklart’ påverkar utbildningen, och det är självklart inte okej. Det bör vara – för samtliga kommuner i Sverige, en nollvision på outbildade lärare. Men hur ska det lösas om alla inte utbildar sig?

Samtidigt måste vi komma ihåg att utbildning inte är för alla. Ett mer välkomnande samhälle, där alla inte måste följa den ”klassiska” vägen skulle underlätta för många. Detta har vi även skrivit om i en artikel här: http://outdoorlingua.se/hur-lar-du-dig-bast

I inlägget lyfter vi saker som att skolan måste se till individen, för att så många som möjligt ska lära sig. Är man sedan vuxen? Då ligger dessvärre ansvaret på en själv, att lära sig vad som fungerar bäst. Så här skrev vi:

Att hitta vilket sett som passar bäst vad gäller att lära sig nya saker är någonting som tar tid. Och det gäller att för den som vill lärare att våga testa olika metoder för att hitta rätt. En sak som fungerar för många är att använda sig av whitboardtavla, den är fungerande just för att man så tydligt kan se vad man skriver.

Hur många som sökt till nästa Paradise Hotel vet vi inte än, inte heller hur många som sökt till Lärarhögskolan. Vi får ju dock hoppas att siffrorna förändrats.