Lära sig ett nytt språk

Dags att utforska världen och lära sig något nytt språk? En väldigt smart idé för den som vill komma någonstans i karriären. Här handlar det om att dels samla erfarenhet för att bli mer allmänbildad och världsvan, men också för att bli den som kan kommunicera med de internationella kunderna. Det är en klar fördel att kunna flera språk än engelska och svenska som är de språk som vi i Sverige är väldigt duktiga på. Samtidigt har vi ett tredje språk här att lägga till och oftast kan man välja mellan Spanska, Franska, Tyska och avancerad Engelska. Det talas dock om att det ska bli möjligt att läsa andra språk såsom Kinesiska, Ryska, Arabiska och Japanska. Dessa språk är på inmarsch och kan vara bra att kunna i framtiden. I affärssammanhang är Kinesiska extra bra då det bland annat har spåtts bli den nya stora supermakten och då kommer affärerna med Kina att öka. Med Lingazelle språkresor kan man lära sig språket genom att resa, det absolut bästa sättet att både lära sig ett språk och en kultur.

 

Man kanske ska skippa att åka på en sådan språkresa: